Non Disclosure Agreement 

Donate IT weet dat uw Corporate Image van grote waarde is voor het gezond opereren van uw organisatie. Daarom is iedereen binnen de Stichting gebonden aan Non-Disclosure en hebben we discretie als uitgangspunt. Bij aanvang van een overdracht tekenen we dan in de regel een Intentie Overeenkomst inclusief een Non Disclosure Agreement voor de duur proces,van de overdracht.

Donatie van uw IT Assets

Informatie in de media en bij concurrenten over het verkopen van software licenties en apparatuur door bedrijven kan negatief worden opgevat. Echter bij donatie van IT Assets krijgt uw organisatie als donateur in de regel alleen maar meer waardering in vergelijking met directe of indirecte verkoop. Toch willen wij deze goed beschermen ook met het oog op de vervolgafhandeling na donatie, waar u overigens dan geen partij meer in bent.


Deel netto resultaat gaat naar Goede Doel

Wanneer de licenties of apparatuur daadwerkelijk door ons direct of via aangesloten partners zijn verhandeld, dan is een deel van het netto resultaat gereserveerd en mede namens de donateur overhandigd aan goede doelen. Iedere schenkende organisatie van IT Assets mag ook een preferent goed doel voorstellen waar in de regel een 10% aan wordt afgedragen.

Geef s.v.p. uw gegevens via ons formulier en we spreken elkaar snel.

Als u zich vandaag inschrijft krijgt u spoedig meer informatie toegestuurd.