Een zakelijke benadering

Stichting Donate IT is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel fondsen te werven voor algemeen nut, in het bijzonder voor maatschappelijke ANBI (Algemeen nut beogende instellingenorganisaties) organisaties. Wij leveren professionele IT optimalisatie services aan bedrijven en organisaties in samenwerking met onze partners. Door middel van het recyclen van hardware en software streven wij naar operational excellence van uw IT organisatie door uw overtollige en/of overbodige IT bezittingen te verkopen.

Een Win-Win situatie voor uw organisatie en het goede doel. Dat is de sleutel tot succes!

Missie & Visie


Het is ons streven om organisaties, zoals de overheid en grotere bedrijven, te assisteren bij het doneren van hun overbodige IT Assets, op basis van een zakelijk voorstel en ter versterking van hun MVO doelstelling, door het bieden van een goed alternatief door de verkoop van hard- en software.

Doelstelling


De doelstelling van Stichting Donate IT is een wervingsfonds op te bouwen ten gunste van de vele goede doelen die ons land rijk is en waar wij als samenleving beter van worden. 

Optimalisatie & Goede Doelen


Uit ervaring weten wij dat er veel kapitaal binnen organisaties onbenut op de plank ligt.Tegelijkertijd hebben goede doelen steeds grotere behoefte aan extra inkomsten. Wij weten ook dat investeringen die in IT worden gedaan in vergelijking met het budget van vrijwilligersorganisaties vele malen groter zijn.Deze optelsom van feiten leidt tot een Win-Win situatie voor uw organisatie en het goede doel van uw keuze. Het startschot voor de sleutel tot succes!

                         Odoo afbeelding en tekstblok

                         MVO Partner Services

                         Ons Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemende Partner netwerk organiseert:
                         * Evenementen ten gunste van goede doelen
                         * Donate IT Workshops
                         * Software inventarisatie sessies op locatie
                         * Optimalisatie van uw IT Infrastructuur
                         * Fiscaal-juridische zaken

                         Partner dienstverlening voor donateurs kan voordelig (soms zelfs kosteloos) uitpakken. Mogelijk gemaakt door de bijdrage van onze partners en met behulp van de door uw organisatie geschonken IT Assets. Laat uw overbodige ICT apparatuur en software licenties dus niet nog langer verouderen; wij kunnen er een hoop goeds mee doen!

                         Meer informatie? Noteer dan s.v.p. relevante bedrijfsgegevens op dit formulier
                         Als u zich vandaag inschrijft dan nemen wij snel contact met u op.