Van idee naar realisatie

Het dagelijks bestuur van de Stichting Donate IT wordt gevormd haar oprichters Hans Wendel (Secretaris, Penningmeester) en Robert Lauer (Voorzitter). Zij worden ondersteund door de officemanagers, diverse commissies en werkgroepen en zijn daarmee het kloppend hart van de Stichting . De voorzitters van de commissies maken deel uit van het algemeen bestuur. 

Onze bestuursleden hebben ervaring op het gebied van ANBI, maatschappelijke organisaties en op het professionele vlak van ICT en software management.
  Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van onderstaande bestuurlijke lichamen.

Raad van advies


Binnen de Stichting is een Raad van Advies actief met veel kennis en ervaring op specifieke terreinen van ICT, software contracten en investeringen. "De Raad" is een multidisciplinaire groep van experts die de Stichting bijstaat vanuit hun specifieke werkveld, zoals: Bedrijfskunde, Europees recht, IE (intellectueel eigendom), portfolio management, ITAM, Software Licensing & Contracts en meer.

Comité van aanbeveling


Een belangrijke groep binnen de organisatiestructuur van de Stichting is het Comité van Aanbeveling. Met hun invloedrijk netwerk openen zij als Donate-IT Ambassador deuren voor de Stichting en creëren zij nieuwe mogelijkheden om de doelstelling van de Stichting te realiseren.

Bursalen commissie


De bursalen commissie voert het bursalen programma uit voor studenten die zich inzetten voor maatschappelijke doelen en de rechten van de mens. De stichting ondersteunt hen met een studiebeurs ter erkenning van hun ambassadeurschap voor maatschappelijke betrokkenheid.

Doe met ons mee en wordt ambassadeur!

Wilt u meer doen en kunt u een waardevolle bijdrage leveren, dan kunt u ook Ambassadeur worden van onze Stichting.  

Ook als uw organisatie meer wilt doen via het MVO partner netwerk, of dat uw organisatie graag als een van de doelen in aanmerking wilt komen, kunt u dit via het web formulier melden. 

We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de projecten die we hebben gesteund en uiteraard van het geld dat we hebben verworven via de verkoop van gedoneerde IT Assets!

Odoo tekst en afbeelding blok

Contributors community


De Donate IT Contributors Community is opgezet als platform voor on-line en off-line uitwisseling van informatie en ideeën. Regelmatig worden er sessies georganiseerd waaraan men veelal gratis kan deelnemen. Binnen de community wordt men ook op de hoogte gehouden van aanwinsten en resultaten.

Vrijwilligers commissie


De Vrijwilligers Commissie wordt gevormd door de vrijwilligers. Zij ondersteunen operationele processen en geven advies ten aanzien van de realisatie van het beleid. Zij hebben via de Vrijwilligers Commissie een platform voor initiatieven en de commissie zorgt dat er ruimte wordt gemaakt voor goede ondersteuning.

Donatie commissie


De Donatie Commissie onderhoudt contacten met organisaties die donaties van onze stichting ontvangen. Zij beoordelen ook nieuwe doelen en zien toe of de ontvangen gelden doelmatig besteed worden. Tevens zijn zij beschikbaar voor onze donateurs voor advies, PR en overhandigingsevenement.

Wilt u meer weten over onze organisatie of ook ambassadeur worden?

Stuur ons een bericht en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.