Doelstelling van 'Donate IT' is het creëren van een additioneel wervingsfonds ten gunste van vele goede doelen die ons land rijk zijn en waar we als samenleving beter van worden. De wijze waarop we dit doen is door u een zakelijk en professioneel voorstel te doen waar alle partijen beter van worden. We hebben dit als volgt verwoord:

Stichting Donate IT is een organisatie zonder winstoogmerk met als doel fondsen te werven voor het algemeen nut en in het bijzonder voor maatschappelijke ANBI organisaties, door het bieden van professionele optimalisatie services samen met gelieerde partners aan bedrijven en organisaties voor het behalen van operational excellence en daarmee hun overtollige IT bezittingen te gelde te maken door middel van het recyclen van hardware en software. 

ls u de notariële oprichtingsakte wilt inzien kunt u contact met ons opnemen, dan sturen we u een afschrift.