IT & Donatie

Lekker opruimen en samen goede doelen steunen.


Het donatie intentieformulier

Stichting Donate IT: idealistisch  én zakelijk tegelijkertijd !

De Donate IT aanpak kenmerkt zich door haar idealistische karakter, maar kent ook een zakelijke kant. Vandaar dat wij relatief veel zakelijke aanvragen krijgen.  Onze kundige professionals nemen samen met u het cijferwerk van uw IT organisatie door. Op basis daarvan ontvangt u van ons een aantrekkelijk én puur zakelijk voorstel!

Ons voorstel: uw voordelen

Betreft een aanbieding met een interessant pakket van voordelen, te weten:
* Realisatie van een gezonde cashflow;
* Realisatie winst maximalisatie;
* Optimalisatie IT infrastructuur middels professionele diensten;
* Verlichting huidig IT budget met doel realisatie van besparingen;
* Geringe projectbelasting resulterend in tijdwinst en kosten besparingen.

Uw organisatie hoeft zelf niet actief in het verkoopproces te worden betrokken.
De Stichting en haar partners nemen dit werk namelijk graag voor u uit handen!

Een bijkomend voordeel is dat u niet verkoopt, maar doneert en daarmee houdt u de vaak uitgebalanceerde verstandhouding met uw portfolio software vendors op hetzelfde niveau. Bovendien gaat van de opbrengsten ook een deel naar bestaande MVO verplichtingen of een doel welke wij namens uw organisatie mogen steunen.

Donatie: de elegante derde optie

Stichting Donate IT biedt u de elegante derde optie; schenken in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wij zorgen ervoor dat na schenking de transactie(s) efficiënt en professioneel door ons partner netwerk worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen ANBI gerelateerde doel(en) begunstigen. Een deel van de opbrengst zal hen ten deel vallen.

Afhankelijk van de oorspronkelijke investering en het moment waarop de investering is gedaan, gaan wij een aanbieding voor u uitwerken. Daarbij geldt dat de huidige marktwaarde en het aantal geschikte afnemers factoren zijn die meewegen.
Alle activiteiten worden door het partner netwerk vertrouwelijk behandeld en wij gaan - op basis van een Non Disclosure Agreement - uiterst zorgvuldig om met de door u beschikbaar gestelde gegevens om.

Retirement & Disposition IT assets

Donate IT wordt bijgestaan door landelijk autoriseerde  partners, waaronder IT-, juridische- en financiële dienstverleners. In onze gezamenlijke aanpak zijn diverse services beschikbaar via aangesloten partners.

Opties 1 & 2

Ongebruikt, overbodig en veelal niet gezien IT kapitaal zoals software, maar ook IT apparatuur, kan nu te gelde worden gemaakt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen.

Donatie & Services

Veel organisaties bezitten licenties die vaak meer waarde vertegenwoordigen dan dat IT Management zich realiseert. Stichting Donate IT werkt met software experts en partners die u graag willen helpen deze waarde inzichtelijk te maken voor uw organisatie. Het verkopen van overbodige licenties kost namelijk meestal meer tijd dan gedacht.

Stichting Donate IT en haar partners handelen deze zaken met marktpartijen en vendors graag verder voor uw organisatie af. Software optimalisatie op basis van metingen rond werkelijk software gebruik is er daar één van. Ook bestaande contracten vergen aandacht en kunnen baat hebben bij een second opinion.

Donate IT partners nemen uw organisatie veel werk uit handen!

Formulier

Vul ons formulier in en wij zullen zo spoedig contact met u opnemen om een afspraak met u te maken.

Afspraak

Een persoonlijke kennismaking is essentieel om elkaar te begrijpen en tot goede afspraken te komen.

Contract

Zodra er een wederzijds akkoord is kunt u toetreden tot het Donate IT Authorized Partner Netwerk. 

Software & licentie contracten

Verkoop van software licenties is in Europa vrijgegeven door een tweetal uitspraken van het Europese hof (Directive 2009/24/EC – Art. 4(2) en 5(1)), die de belemmeringen binnen vendor contracten aan de kant schuiven.

Voor de wet is een licentie gelijk aan een boek en mag deze van eigenaar wisselen. Voor internationale licentiecontracten hanteren wij andere strategieën die een schone overgang van eigenaar mogelijk maken.

Met behulp van de partner services kunnen wij een goede beoordeling van de situatie binnen uw IT omgeving maken en voor de schenkende organisatie een reële bepaling maken van de huidige marktwaarde.

Software vervreemding vergt kennis van zaken

Donatie biedt verrassende financiële voordelen!

We bleken veel meer "vergeten" assets te hebben als IT-afdeling. Niet alleen onze organisatie is geholpen, maar ook vele ANBI doelen. Wij hebben ons MVO beleid enorm versterkt

 IT-manager • Financiële dienstverlening